Algemene Vervoercondities AVC

ALGEMENE VERVOERSCONDITIES (AVC)

ALGEMENE VERVOERSCONDITIES (AVC)

TOELICHTING OP DE AVC

Wilt u uitleg over de Algemene VervoersCondities? In de Kennisbank van deze website vindt u per artikel een uitleg, geschreven door prof. M.H. Claringbould. Via onze webshop kunt u ook het boek Toelichting op de AVC kopen.

WAT IS DE AVC?

De AVC zijn algemene voorwaarden, die u van toepassing kunt verklaren op uw vervoerovereenkomst (bijvoorbeeld door het gebruik van de AVC-vrachtbrief). De AVC zijn een uitbreiding van de overeenkomst tussen verlader en vervoerder. Wij adviseren om de hyperlink www.sva.nl/avc te plaatsen op uw eigen website. Zo heeft u steeds de beschikking over de meest actuele tekst.

De AVC worden uitgegeven door de Stichting vervoeradres. In Stichting vervoeradres werken vervoerders- (TLN en GVN)  en verladersorganisaties (EVO) samen. De AVC zijn dus tweezijdig: de belangen van beide contractspartijen zijn in evenwicht. Ze zijn geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven.

BREED DRAAGVLAK IN BEDRIJFSLEVEN

De AVC zijn neutraal geformuleerde voorwaarden. Ze houden rekening met de belangen van verlader en vervoerder. De AVC vormen een duidelijke aanvulling op de wettelijke regeling in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. De voorwaarden geven een praktische en gedetailleerde invulling van de verplichtingen van vervoerder en verlader. Door de AVC is duidelijk wie wat moet doen.

Verzekeraars stellen de AVC verplicht in hun polissen.

ONDERWERPEN IN DE AVC

Belangrijke onderwerpen die in de AVC worden geregeld, zijn:

 • Vrachtbetaling
 • Overbelading
 • Schadevergoeding in geval van vertraging
 • Rembours
 • Verschillende situaties betreffende opslag
 • Pand- en retentierecht
 • Aansprakelijkheidslimiet
 • Aansprakelijkheid bij vertraging
 • Aansprakelijkheid hulppersonen
 • Verplichtingen vervoerder en afzender
 • Bewijskracht van de vrachtbrief
 • Kennisgeving van schade
 • Gevaarlijke stoffen
 • Opslag voor, tijdens en na vervoer
 • Gecombineerd vervoer, stapel- en doorvervoer
 • Rechtbank Rotterdam
 • Keuze voor Nederlands recht

AVC EN INTERNATIONALE VERVOEROVEREENKOMSTEN

De AVC zijn in eerste instantie bedoeld voor het binnenlands wegvervoer. Wij raden u aan de AVC ook van toepassing te verklaren op uw internationale vervoersovereenkomsten met de AVC/CMR-vrachtbrief. In het CMR-verdrag komen veel belangrlijke onderwerpen niet voor, die in de AVC wel zijn vastgelegd.

AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET

De AVC zijn vooral bekend om hun aansprakelijkheidslimiet van € 3,40 per kilo. Deze limiet beperkt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de lading, die tijdens het vervoer is ontstaan. Bij het vervoer van goedkope lading (bijvoorbeeld bulkvervoer) geeft deze limiet een redelijke dekking voor mogelijke schade. Voor hoogwaardige goederen is deze limiet natuurlijk niet afdoende. In deze gevallen dient de afzender een goederentransportverzekering af te sluiten voor de waarde boven de limiet.

WAAROM EEN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET?

Waarom hebben vervoerders- en verladersorganisaties gekozen voor een beperking van de aansprakelijkheid van de vervoerder? De vervoerder neemt in een vervoersovereenkomst de verplichting op zich om de lading onbeschadigd en binnen een redelijke termijn naar de geadresseerde te vervoeren. In veel branches sluiten de algemene voorwaarden elke aansprakelijkheid voor schade uit. De vervoersbranche heeft ervoor gekozen om de vervoerder een financiële prikkel te geven om zijn verplichting tot onbeschadigd transport van de goederen na te komen. Deze financiële prikkel dient verzekerbaar te zijn door de vervoerder (voor een bedrag dat in verhouding staat tot de vrachtprijs).